Samonosná provedení

Pokud se rozhodneme použít, zejména v interiéru takzvané samonosné schodiště , jsme k tomu vedeni zpravidla praktickou snahou, abychom ušetřili co nejvíce prostoru v interiéru. Méně častá je snaha o estetické zakomponování takového prvku do okolního prostoru s naprosto zřetelným úmyslem něco zvýraznit, či naopak potlačit.

Historické zkušenosti

Historické zkušenosti z neklidných dob dobývání hradů a tvrzí často upřednostňovaly právě taková řešení, kde nebylo možno útočníky narušit nosnou konstrukci. Samonosné provedení je pak velice vhodné. Bohužel, pokud se nedá narušit nosná konstrukce, pak i útočníci měli k dispozici netknutý prvek, po němž mohli pronikat dále do hradu. Toto dilema se mnohdy řešilo tak, že se používala provedení úzká točitá, aby dobyvatelé měli co nejméně šance pohodlně stoupat vzhůru.